De wetgeving en de DNVP

Ongewenst gedrag op de werkvloer. 
Iedereen heeft recht op een sociaal veilige werkplek, maar de praktijk is vaak weerbarstiger: één op de zes werknemers krijgt ooit te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer.